Vörösréz

Az NS-MetAl Kft által forgalmazott vörösréz félgyártmányok

Megnevezés Minőség Méret
Vörösréz körrúd E-Cu57 6-80
Vörösréz lapos rúd E-Cu57 20×5-80×20
Vörösréz lemezek SF-Cu 0,5X100X2000 – 2,0X1000X2000
Vörösrézcsövek kemény Kemény R290 6×1
Vörösrézcsövek félkemény Félkemény R250 8×1 – 42×1
Vörösrézcsövek lágy Lágy R220 5×1 – 15×1

Vörösréz fogalma, tulajdonságai, vörösrézből készült termékek, félgyártmányok

 • A réz (vörösréz).
 • A réz tulajdonságai.
 • Hengerelt termékek.
 • Húzott, sajtolt termékek.
 • Leggyakoribb felhasználási területek

A réz (vörösréz):

A réz (Cuprum) vegyjele: Cu, neve Ciprus szigetének nevéből származik, amely már az ókorban fontos rézlelőhely volt. A réz folyamatosan 100%-ban újrahasznosítható anélkül, hogy tulajdonságai változnának.

A réz tulajdonságai:

 • Fizikai jellemzők:

A kémiailag tiszta réz (kohóréz, katódréz) színe vörös. A villamos vezetőképessége jó (az ezüst után a második legjobb vezetőanyag), de az ötvözők és szennyezők hatására jelentős mértékben csökken. Hő tágulása kétszerese az acél hő tágulásának. Lapon középpontos kockarácsú, nem mágnesezhető fém. Jellemző értékei:

 • Olvadáspont 1083 °C
 • Sűrűség 8,9 kg/dm3
 • Villamos vezetőképesség 58 m/mm2
 • Hő tágulási együttható 17*10-6 mm/m °C
 • Mechanikai tulajdonságok:
 • A réz közepesen kemény (~60HB) fém
 • Szakítószilárdsága Rm = 150-200 MPa, melynek értéke hidegalakítással növelhető 400-500 MPa értékre A hidegalakítás hatására a szemcseszerkezet torzul és fokozatosan egyre jobban ellenáll a külső alakító erőnek, az anyag keménysége, szakítószilárdsága nő. Az alakítási keményedést a kristályszerkezetben lejátszódó folyamatok okozzák. Egy keményedési határ elérése után a további képlékeny alakításnál elkerülhetetlen a repedések kialakulása és az anyag törése, ezért hőkezelést kell alkalmazni (pl. újrakristályosító hőkezelés, lágyítás)
 • Nyúlása: A = 40-50%, mely a keménység növekedésével csökken
 • A réz szilárdsági jellemzőinek javítása ötvözéssel is elérhető
 • Technológiai tulajdonságai:
 • Képlékenyen alakítható
 • Nehezen önthető (nagy gázoldó képesség, sűrűn folyó)
 • Forgácsolásra inkább ötvözeteit alkalmazzák
 • Jól hegeszthető, de figyelembe kell venni jó hővezető és hidrogénoldó képességét
 • A rézötvözetek hővezető képessége a színrézénél jóval kisebb. Mivel az ötvözők jelentős része oxigénelvonó hatású, a rézötvözetek könnyebben hegeszthetők, nehezíti azonban a hegeszthetőséget, hogy néhány ötvözőelem (pl. Zn) kisebb hőmérsékleten párolog

Hengerelt termékek:

 • Vörösréz lemezek és szalagok,

Hideg hengerléssel és nyújtva, egyengetve állítják elő a felhasználási területnek megfelelő anyagminőségben.

Alkalmazható anyagminőségek:  SE-Cu, E-Cu, SF-Cu
Az E-Cu és SE-CU lemezeknek a vezetőképessége jobb, az SF-Cu lemezek mechanikai tulajdonságai kedvezőbbek. SF-Cu lemezeket akkor alkalmaznak, ha a korrózióállóság a fontos és nagyobb tisztaságú ötvözetre van szükség. A lemezek lágy, félkemény, kemény kivitelben készülnek.

Felhasználási területük:

  • Híradástechnika, automatizálási terület
  • Díszítőelemenként
  • Burkolóanyagként
  • Élelmiszeriparban
  • Lepárlók, üstök anyagaként
  • Külső és belső építészetben (tetőfedésre, bádogosipari anyagaként)
  • Tömítő alátétként (magasnyomású hidraulikus berendezéseknél)
  • Fémnyomot, mély húzott termékek gyártása
  • Érme, kitűző Jelvény, plakett készítésére
  • Lámpagyártásra

Húzott, sajtolt termékek:

 • Varrat nélküli vörösréz csövek

Izzó réztuskó elő gyártmányból meleg hengerléssel, vagy meleg sajtolással, majd több lépésben történő hideg húzással készülnek.

A rézcsövek kialakítását a különböző célokra szabványok írják elő. Például a MSZ EN 1057:2006 szabvány a varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek kialakítását, anyagminőségét írja elő vízhez és gázhoz valamint egészségügyi és fűtési alkalmazásra. A szabvány alapján a rézcsöveket különböző keménységgel, szálban vagy tekercsben hozzák forgalomba lágy (R220) rézcső, Félkemény (R250) rézcső  és kemény (R290) rézcső megjelöléssel. A réz szilárdsága hidegalakítással növelhető és hevítéssel ismét csökkenthető. Lágy és félkemény csövek előállításához a szilárdság közbenső hőkezeléssel, majd ezt követő hidegalakítással a kívánt értékre beállítható.

 • Vörösréz rudak

A rudak különböző profillal (kör, négyszög, hatszög, lapos rúd) készülnek a felhasználói igényeknek megfelelő összetételben (SE-Cu, E-Cu , Sf-Cu). A rézből készült rudak kiváló elektromos és hővezető képességének köszönhetően a villamos iparban például vezetősínként, villamos érintkezőként, kollektor szegmensként építik be. Az ipar egyéb területein, mint tartó és díszítőelemként, szegélyek, keretek, csavarok kerülnek felhasználásra

 • Vörösréz huzalok:

Húzással készülnek, szabadon, illetve csévére tekercselve SE-Cu, E-Cu anyagminőségekben. Állapotuk lehet lágy, félkemény, kemény. Kiváló az elektromos-, és hővezető képességük mechanikai tulajdonságaik és korrózióállóságuk. Bevonható, galvanizálható és jól lakkozható (szigetelésként transzformátorokba)

Leggyakoribb felhasználási területek:

 • Elektrotechnikai elektronikai elemekben
  A kis keresztmetszetű ún. hajszálhuzalok az elektronikai kapcsoló és a vezérlő elemek tekercseinek alapanyagai
  A nagyobb keresztmetszetű huzalokat széles körben alkalmazzák gyenge és erősáramú vezetékhuzalként
 • Díszmű ipari alkatrészek (szegecs, csavar) ékszerek készítésénél
 • Kötöző huzalként (galvánozásnál)

Anyagminőségek jelölése:

 • E-Cu: jó villamos vezető Cu?99,9%, a hegesztésre vagy keményforrasztásra való alkalmasság nem követelmény, elő gyártmányok és öntvények készítésre alkalmas
 • SE-Cu: jó villamos vezető Cu?99,9%, jól alakítható, hegeszthető, kemény forrasztható
 • SF-Cu:, a villamos vezetőképesség nem követelmény Cu?99,9%, jó mechanikai tulajdonságok, hegeszthető, kemény forrasztható, elő gyártmányok készítésére
 • OF-Cu: nagytisztaságú (Cu?99,95%), oxigénmentes réz elő gyártmányok készítésére, hegeszthető és előforrasztható
 • Az MSZ EN 1057:2006 szabvány alapján a SF- Cu és OF-Cu helyett a Cu -DHP vagy CW024A a jele foszforral dezoxidált, négytisztaságú réznek (Cu + Ag min 99,90% és 0,015% ? P ?0,040%),

Forrás:

 • Pattantyús Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve 1. kötet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961.
 • Bokor József (szerk.). Vörösréz, A Pallas nagy lexikon.
 • Gruber Györgyné Szabványos színesfémek és ötvözeteik jellemzői és alkalmazása
[]